Produk

Untuk meluaskan lagi inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa semakin ramai berpeluang memiliki rumah sendiri, Mutiara Mortgage & Credit Sdn Bhd akan memperkenalkan produk-produk pembiayaan Islamik yang berlandaskan patuh Shariah. Pakej pembiayaan rumah yang telah ditambah baik ini diharap dapat meluaskan lagi peluang golongan B40 untuk memiliki rumah impian.

Senarai Pemaju Perumahan Yang Diluluskan Untuk HDAS (Setakat 11/1/2022)

Mutiara Home Financing Scheme (MHFS)

Skim pembiayaan perumahan untuk pembiayaan pembelian rumah awam daripada Housing Development Corporation (HDC)

Mutiara Home Ownership Scheme (MHOS)

Skim alternatif untuk keperluan pembiayaan bagi pembeli yang tidak memenuhi syarat -syarat atau kriteria - kriteria kelayakan yang telah ditetapkan untuk pembiayaan perumahan.

Mutiara Affordable Home Financing Scheme (MAHFS)

Skim pembiayaan ini untuk memenuhi keperluan pembiayaan bagi pembeli rumah - rumah mampu milik seperti Spektra Medium, Spektra Permata dan Program Perumahan Sri Pertiwi.

Mutiara Dream Home Financing Scheme (MDHFS)

Skim Pembiayaan untuk program Skim Pembesaran Kampung (SPK) dan Skim Penempatan Semula (SPS) dibawah kelolaan Kerajaan Negeri Sarawak. Skim MDHFS ini menawarkan pembiayaan untuk kos pembinaan rumah di atas tanah yang telah ditawarkan.

 21,356 total views,  12 views today